กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (DM - HT Care Management) ปี 2566

กองโรคไม่ติดต่อ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่สนใจ

ด้วยปีงบประมาณ 2566 กองโรคไม่ติดต่อ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (DM - HT Care Management) ปี 2566 ในรูปแบบ workshop ออนไลน์ (เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากปี 2563-2565) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ

จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่ลิ้งค์ ????

https://forms.gle/v6assqHgPm6R6P3r6

รายละเอียดการอบรมตามลิ้งค์ ????

https://drive.google.com/.../1rWa55o3UuvIb2UbJBRXIFetpIzp...

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ก.พ. 2566

????️ อบรมฟรี....เรียนจบหลักสูตรมีใบประกาศ (พยาบาลมีคะแนน CNEU )

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ