กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 49 ฉบับที่ 40 : 19 ต.ค. 2561

<p>การทบทวนผลกระทบด้านการควบคุมป้องกันโรคในความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า สําหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก&nbsp;</p> <ul> <li>การทบทวนผลกระทบด้านการควบคุมป้องกันโรคในความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสําหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก</li> <li>สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 40 ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2561&nbsp;</li> <li>ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 40 ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2561&nbsp;</li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ