กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยกรณีชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 3 ราย พบกลับจากไทยเพียงรายเดียว เป็นผู้ติดเชื้อรายเก่าที่เคยตรวจพบและรายงานไปแล้ว

                กรมควบคุมโรค เผยกรณีชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 3 ราย พบกลับจากไทยเพียงรายเดียว เป็นผู้ติดเชื้อรายเก่าที่เคยตรวจพบและรายงานไปแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ