กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค เร่งดำเนินการสอบสวนโรคกรณีลูกเรือของเที่ยวบินทางทหาร ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ขณะมาปฏิบัติภารกิจการบิน

              กรมควบคุมโรค เร่งดำเนินการสอบสวนโรคกรณีลูกเรือของเที่ยวบินทางทหาร ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ขณะมาปฏิบัติภารกิจการบิน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ