กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประชุมออนไลน์ "การประชุมพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน จังหวัดที่มีประชากรนักท่องเที่ยว และแรงงานต่างด้าวสูง และจังหวัดที่มีพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามสมรรถนะของกฎอนามัยระหว่างประเทศฯ" 

กองระบาดวิทยา ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมออนไลน์ "การประชุมพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน จังหวัดที่มีประชากรนักท่องเที่ยว และแรงงานต่างด้าวสูง และจังหวัดที่มีพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามสมรรถนะของกฎอนามัยระหว่างประเทศฯ" 

???? ระหว่างวันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2564

???? Link การประชุม (#zoom) Meeting ID: 991 3572 5128

Passcode: 733362

https://zoom.us/j/99135725128?pwd=YVhSUTFRQkxhdzUrQlVhYnMwcmd4Zz09 

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ กองระบาดวิทยา ☎ โทรศัพท์ 092-714-0829

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ