กองระบาดวิทยา
Responsive image

ไข้สมองอักเสบจากอะมีบา

กรมควบคุมโรค เผยโรคไข้สมองอักเสบเกิดจากเชื้อะมีบา (Naegleria fowleri) ไม่ติดต่อระหว่างคน แนะวิธีป้องกันโรคจากการสำลักน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้ออะมีบาในแหล่งน้ำ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ