กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4131 สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4131 สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ