กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4131

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4131

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ