กองระบาดวิทยา
Responsive image

กลุ่ม iNCD กองระบาดวิทยา คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ระดับดีเด่น

กลุ่ม iNCD กองระบาดวิทยา คว้ารางวัล "ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ระดับดีเด่น" จากผลงาน "นวัตกรรมวิศวกรรมข้อมูล และวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการป้องกันควบคุมโรค: กรณีศึกษาจากโรค Covid-19 ในประเทศไทย" ในงาน DDC Research and Innovation Awards 2023

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ