กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก FEMT รุ่นที่ 18

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก FEMT รุ่นที่ 18 รายละเอียดตามลิงก์

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1H1CT8MnFTSslpmrp4nF9grFuL4NlNMMJ?usp=sharing

2. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://doeservice.moph.go.th/femt/login


ผู้ประสานงาน 
1. นางสาวรัชชญาภัช สำเภา โทรศัพท์ 08 6989 4085
2. นางสาวฉันท์ชนก อินทร์ศรี โทรศัพท์ 08 2979 1592 
3. นางสาวพิชามญชุ์ ปันธิยะ โทรศัพท์ 0 63 796 9895


ข่าวสารอื่นๆ