กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจในฤดูหนาว แนะกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่จะเพิ่มขึ้นช่วงฤดูหนาวนี้

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจในฤดูหนาว แนะกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่จะเพิ่มขึ้นช่วงฤดูหนาวนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ