กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (FETH) รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (FETH) รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2567 

 

หากผู้สมัครมีการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกให้ดำเนินงานภายใน 7 วันหลังจากประกาศผล 

ติดต่อที่กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม โทรศัพท์ 02 590 3845 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fetp.thai.adm@gmail.com

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ