กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค แจงกรณีมีการรายงานข่าวพบผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต 120 ราย/สัปดาห์ นั้น ไม่เป็นความจริง

กรมควบคุมโรค แจงกรณีมีการรายงานข่าวพบผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต 120 ราย/สัปดาห์ นั้น ไม่เป็นความจริง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ