กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค ชวนป้องกัน ฝีดาษวานร พร้อมประเมินความเสี่ยง สังเกตอาการ หากพบ รีบหาหมอรักษาทันที

กรมควบคุมโรค ชวนป้องกัน ฝีดาษวานร พร้อมประเมินความเสี่ยง สังเกตอาการ หากพบ รีบหาหมอรักษาทันที 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ