กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

การประสานความร่วมมือทางด้านอาชีวอนามัยและการศึกษาดูงาน ณ National Institute of Occupation Safety and Health (NIOSH) กรุง Washington D.C., เมือง Pittsburgh, PA และ Morgantown, WV ประเทศสหรัฐอเมริกา

การประสานความร่วมมือทางด้านอาชีวอนามัยและการศึกษาดูงาน
ณ National Institute of Occupation Safety and Health (NIOSH) 
กรุง Washington D.C., เมือง Pittsburgh, PA และ Morgantown, WV ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ