สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0438.1/348
3 กันยายน 2564
-
2564
-
-
3210
-
1
2564
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
75/2564
3 กันยายน 2564

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 0422-7440-009-0694 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,210.- บาท