สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0438.1/342
3 กันยายน 2564
-
2564
-
-
45000
-
1
2564
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
70/2564
3 กันยายน 2564

จ้างผลิตสื่อตั้งโต๊ะและสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,000.- บาท

-