สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0438.1/102
3 มีนาคม 2566
10 มีนาคม 2566
2566
-
-
22800
-
1
2566
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
เงินงบประมาณ
เช่า
26/2566
9 มีนาคม 2566
-