สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0438.1/529
6 กันยายน 2566
18 กันยายน 2566
2566
-
-
15000
-
1
2566
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
เงินงบประมาณ
เช่า
71/2566
6 กันยายน 2566
-