สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 5 อัตรา และแขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 4 อัตรา รอบที่1 ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ