สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบพิเศษ ประจำปีการฝีกอบรม 2564 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ดังรายนามต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ