สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 5 อัตรา และแขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 4 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ