สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ