สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับบุคลากร ทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับบุคลากร ทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ในวันที่ 29 เมษายน , 6 - 7 และ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมโอ๊ควู๊ด สวีท ติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี พร้อมระบบ วีดีทัศน์ทางไกล รายชื่อตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ