สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประเกศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

ตามที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
โดยให้ยื่นใบสมัครได้ที่ E-mail : [email protected] ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566 นั้น
 บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล จำนวน 21 ราย กำหนดการสอบประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ