สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยทางถนน
“Traffic Safety Management : TSM”

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการ ความปลอดภัยทางถนน “Traffic Safety Management : TSM” ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จำนวน 60 ท่าน รายละเอียดตามประกาศรายชื่อด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ