สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบพิเศษ ประจำปีการฝึกอบรม 2567

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบพิเศษ ประจำปีการฝึกอบรม 2567 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ