สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กรมควบคุมโรค ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม  กรมควบคุมโรค ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ร่วมกับ กองระบาดวิทยา กลุ่มตรวจสอบภายใน กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน และกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ตักบาตรพระสงฆ์ 
จำนวน 5 รูป พร้อมทั้งสวดมนต์และรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 
เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
โดยมีกลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการ


ข่าวสารอื่นๆ