สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงการเดินทางและท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงการเดินทางและท่องเที่ยว รอบที่ 1 ประจำปีฝึกอบรม 2568
จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2567
รายละเอียดตามที่แนบมานี้

https://www.facebook.com/photo/?fbid=780685644236979&set=a.248931384079077


ข่าวสารอื่นๆ