สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 1 ประจำปีฝึกอบรม 2568
จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2567
รายละเอียดตามที่แนบมานี้

https://www.facebook.com/photo?fbid=780684717570405&set=a.248931384079077


ข่าวสารอื่นๆ