สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย..ลงทะเบียนออนไลน์ กิจกรรม Kick off

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร Terminal 1 ชั้น 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับกองโรคติดต่อทั่วไป จัดกิจกรรม Kick off “ กรมควบคุมโรค ห่วงใยสุขภาพคนทุกวัยในสนามบิน ”

วัตถุประสงค์เพื่อ
1) ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการข้อมูลสุขภาพและบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการในท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น สายการบิน, ร้านค้า, รถเช่า และพนักงานทำความสะอาด
2) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก สามารถรับบริการและคำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว ใกล้ชิดประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ