สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “ วิ่งไล่ยุง” และส่งเสริมออกกำลังกาย

วันนี้ (10 มกราคม 2563) ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

... สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ที่กระทรวงสาธารณสุข โดย
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานนำผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชน ร่วมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวรายงาน

...วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและสถานที่ต่างๆ อันนำไปสู่การป้องกัน
การระบาดของโรค รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพดีห่างไกลโรคและภัย

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นำโดยนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กล่าวเพิ่มว่า ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ วิ่งไล่ยุง” ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งปกติสปคม.ส่งเสริมออกำลังกายประจำทุกเดือน ในกลุ่ม“ชวนคนเมือง เดินวิ่ง”

จึงขอเชิญชวน ประชาชนร่วมมือและมีส่วนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามมาตรการกรมควบคุมโรค
“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้าน ให้สะอาดโปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย 2.เก็บขยะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อทุกคนปลอดภัยและมีสุขภาพดี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ