สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กทม. ระดมกองกำลัง จิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

พลเอก ศิวะ ภระมรทัต
ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และกรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานคร(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์) ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโครงการจิตอาสา"เราทำความดีเพื่อ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมืองและรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติกรุงเทพมหานครจึงน้อมนำโครงการ " เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" มาสืบสานและขยายผล

โดยการจัดทำความสะอาด เพื่อลดบริมาณเชื้อของไวรัส 2019 nCoV อาจจะมีการปนเปื้อน ในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ที่จับบ่อยๆ ลูกบิด  ราวบันได บริเวณทางเดินเชื่อมสกายวอล์ค จากสยามพารากอนถึงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา


รวมถึงทีมงาน ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
รวมจำนวนทั่งสิ้นที่ลงทะเบียน จำนวน 1000 คน ร่วมทำกิจกรรมในวันดังกล่าว  พร้อมๆ กัน และทางกทม. ยังจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ