สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ทำบุญวันพระใหญ่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ทำบุญวันพระใหญ่ วันมาฆะบูชา
โดยมีหลวงปู่พิทักษ์พรหมรังษี เจ้าอาวาสวัดพรหมรังสี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ในพระเกศของพระพุทธรูป องค์พระประธานประจำสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง “พระสมณโคดม”

ขอขอบพระคุณ อนุโมทนาบุญร่วมกัน
โดยผู้บริหารกรมควบคุมโรค มาร่วมทำบุญ ร่วมสร้างองค์พระครั้งนี้ ได้แก่ ศ.นายแพทย์ธีระ รามสูต อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และภริยาท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ด้วย
และช่วงเย็น พระวัดพรหมรังษี เขตดอนเมือง นำบุคลากรสปคม.เวียนเทียนในวันมาฆะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลกับบุคลากรและหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ