สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพ ในการ“เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ได้สร้างเครือข่ายสถานศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพ ในการ“เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ Director of Student Service and Activity, คุณปรีชา รื่นรวย Student Service Manager, และคุณสายรุ้ง หว่อง พยาบาล

...บันทึกความเข้าใจนี้ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การสนับสนุนข้อมูลและการดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษาในสถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากโคโรนาไวรัส คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงการคัดกรองข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่ โดยจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อมูลที่สำคัญถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ให้กับ บุคลากร นักศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึง ชุมชนและสังคม ในพื้นที่เขตเมือง ในกรุงเทพมหานคร
............................................
#สปคม. -
#โคโรนาไวรัส

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ