สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. เข้าร่วมกับกรมควบคุมโรค นำโดย รมว.สธ. “ประชุม 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety”แลกเปลี่ยนผลงานในแผนระดับโลกว่าด้วยทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ท่ามกลางผู้เข้าประชุมจากองค์การสหประชาชาติกว่า 1,700 คน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ติดตามคณะ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางเข้าร่วมการประชุม 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety : “Achieving Global Goals 2030”
ณ Waterfront Congress Center กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

...ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโสจากองค์การสหประชาชาติ และผู้แทนจากภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน จำนวนประมาณ 1,700 คน วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความสำเร็จและบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานตามแผนระดับโลกว่าด้วยทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563

...ภายหลังการประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เสนอให้มีความร่วมมือด้านความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน สมรรถนะผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ