สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ตำแหน่งเลขที่ 695 อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง ค่าจ้าง 15,960 - 19,680 สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มีนาคม 2563 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ