สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. เชื่อมประสานภาคีเครือข่าย กทม. และบริษัทเอกชน เตรียมพร้อมจัดระบบติดตามผู้สัมผัสและผู้ป่วย COVID-19 ด้วย Telemedicine เริ่ม 2 เม.ย. 63 นี้

วันนี้ (30 มีนาคม 2563) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมได้มีการชี้แจงสถานการณ์ ภารกิจที่ได้ดำเนินการ และร่วมกันหารือแนวทางการติดตามผู้สัมผัสและผู้ป่วย COVID-19ด้วยการนำเทคโนโลยี Telemedicine อันเนื่องมาจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ และในกรุงเทพมหานคร ทำให้ระบบการสอบสวนโรคขยายวงกว้าง มีจำนวนผู้สัมผัสผู้ป่วย และกลุ่มที่เสี่ยงสูง เป็นจำนวนมาก

จึงได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีมาเชื่อมใช้ในการสอบสวนโรค ได้แก่ การนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากร ทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time หรือที่เรียกว่าTelemedicine ซึ่งได้รับความร่วมมือพัฒนาระบบโดยบริษัทเอกชน

นอกจากได้ประโยชน์กรณีสอบสวนโรคแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในการติดตามอาการผู้ป่วยที่ต้องสังเกตอาการภายหลังที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย คาดว่า เทคโนโลยีนี้จะสามารถให้เริ่มนำมาใช้ให้บริการได้ในวันที่ 2 เมษายน 2563 นี้ เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ