สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค จับมือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กทม. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบูรณาการควบคุมโรค COVID-19 เขตเมือง

วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 12 กทม. 2 ดินแดง

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติจาก

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยมีนายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นายแพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิต ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ นายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครและคณะ

...ในการประชุม มุ่งมั่นเพื่อปกป้องประชาชนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดการป่วย การติดเชื้อ และการเสียชีวิตในพื้นที่กทม. ประเด็นหารือ เพื่อเชื่อมประสานการทำงาน คือ
- ด้านข้อมูล เพื่อการจัดทำสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม.
- แนวทางการเชื่อมต่อและสนับสนุนการดำเนินงาน ระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- การสอบสวนโรคและเหตุการณ์ในพื้นที่ กทม.
- การสนับสนุนการบัญชาการเหตุการร์ระดับเขต(ICS) ในพื้นที่ กทม.
- การเชื่อมประสานการสื่อสารความเสี่ยงสร้างความเข้าใจ

...ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
สปคม.ได้แก่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์สปคม.
ที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์สาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายประสานงานฯและทีม รวมทั้ง เจ้าหน้าที่กทม. รวมทั้งหมดจำนวน 20 คน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ