สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) ตำแหน่งเลขที่ 695 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 - 19,680 บาท  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ