สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชน เสี่ยงป่วยและเสียชีวิตจากไข้เลือดออก แนะป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด หากมีไข้เกิน 2 วัน ควรรีบพบแพทย์


ข่าวสารอื่นๆ