สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค โดย สปคม. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย


ข่าวสารอื่นๆ