สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างโครงการพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการเพื่อติดตามแนวโน้มสถานการณ์และสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่และเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ในนักท่องเที่ยวและผู้พักอาศัยในกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Flu-Bangkok) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ