สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมกับคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแกนนำชมรมรักษ์สุขภาพ จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องการป้องกันพลัดตกหกล้ม


ข่าวสารอื่นๆ