สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ