สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศ สปคม.เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเวลาและการประเมินบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติหรือระดับชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ