สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ในเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี” ป้องกันอุบัติเหตุเด็กจมน้ำ กรุงเทพมหานคร ปี 2567


ข่าวสารอื่นๆ