สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมออกบูทป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน และการตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ในผู้ขับขี่ฯ (Medical Fitness to Drive) ในงาน “ชีวีปลอดภัย : #รถสองล้อปลอดภัย” ณ มจพ.ปราจีนบุรี


ข่าวสารอื่นๆ