สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินเรือนจำที่ผ่านเข้ารอบการประกวดเรือนจำดีเด่น ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. 2566


ข่าวสารอื่นๆ