สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากกากแคดเมียมที่ถูกตรวจพบในโรงงานย่านบางซื่อ


ข่าวสารอื่นๆ